AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.04.2021 u 13:52

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas, po planu dnevnih aktivnosti, vrši  radove na slijedećim lokacijama:

 

U ulici Piruša br. 7 vrše se radovi na obradi spoja, odnosno popravka uličnog kanala DN 300 mm.

 

U toku su radovi na izradi kanalizacionog priključka u ulici Zabosnice br.74. Priključak se izvodi keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini četiri metra.

 

Također, u toku je i popravka priključka kanalizacije u ulici Vratnik Mejdan br.36.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije  vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Bajrama Zenunija, Dolina, Džemala Bijedića i na Butilama a ručno čišćenje šahta u ulici Kamenica.