AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.04.2021 u 08:59

Radovi na kanalizacionoj mreži za 08. 04. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Bajrama Zenunija, Dolina i na Butilama. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Džemala Bijedića a ručno čišćenje šahta u ulici Kamenica. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Mitra Šućura, Bajre Kaljanca i na lokalitetu Reljeva a crpanje taložnika na Butilama.