AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.04.2021 u 08:10

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 08.04.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Muhameda ef. Pandže, Gornje Čebedžije, Smaila Šikala, Avde Hume, Antuna Hangija, Ejuba Ademovića, Mustafe Kamerića, Vratnik Mejdan, Pastrma, Kupreška, Bulevar Mimara Sinana, Kamenolom, Nadosjek, Drage Filipovića, Safeta Zajke, Kranjčevićeva, Kobilja glava, Himze Polovine, Nikole Šopa, Azići i Ahatovićka. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima. Za večeras, 08.04.2021. godine, od 21:00h, planirani su radovi na popravkama kvarova na vodovodnim instalacijama u slijedećim ulicama: Zelenih beretki, Gimnazijska, Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina. U sklopu navedenih radova može doći do prekida u vodosnabdijevanju istih ulica.