AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.04.2021 u 14:09

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

 

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi vršili u ulicama Kolodvorska, Patriotske lige. Na uglu ulica Šerifa Loje i Trebinjska, pored popravke kvara na glavnoj cijevi osposobljen je i zatvarač DN 100 mm. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Kupreška, Aleksandra Puškina, Humska. Dva kvara na priključku popravljena su i u ulici Muhidina Čomage, kao i zatvarač.  

 

U ulici Kupreška položeno je devet metara cjevovoda profila DN 100 mm. U ulici Bulevar Mimar Sinana izvode se radovi na uvezivanju novopoloženog cjevovoda DN 200 mm, urađene su tri veze DN 150/200 mm.

 

U ulici Salke Lagumdžije izvršena je izmjena zatvarača DN 80 mm, na uglu ulica Envera Šehovića i Ložionička popravljen je zatvarač DN 150 mm. U ulici Reljevska iznađen je i osposobljen zatvarač DN 100 mm a u ulici Ahatovićka iznađena su i osposobljena dva zatvarača DN 300 mm. Ispirno mjesto formirano je u ulici Safeta Zajke. U ulici Dobroševićka blindovan je priključak. Pored navedenih aktivnosti, na više lokacija izvođeni su radovi na sanaciji iskopa.

 

U toku su radovi na popravci kvara na vodovodnoj cijevi u ulici Danijela Ozme.