AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.04.2021 u 08:56

Radovi na kanalizacionoj mreži za 07. 04. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulici Fra Anđela Zvizdovića i na Butilama. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Bosanskih gazija a ručno čišćenje šahta u ulici Iza Hrida. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Rakovička cesta, Hošin brijeg, Bačići i u naselju Srednje, crpanje šahta na lokalitetu Trebević-Brus a crpanje taložnika na Butilama.