AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.04.2021 u 13:21

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, vršila  radove na nekoliko lokacija.

 

U ulici Zabosnice br.60, nastavljeni su radovi na izradi kanalizacionih priključaka.  U toku dana urađen je priključak keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini  četiri metra.

 

Radovi na betoniranju prokopa vršeni su u ulicama Kulovića, Rušida Prgude i Velešići, kod kasarne.

 

Na lokalitetu Postrojenja za prečišćavanje i odvodnju otpadnih voda  na Butilama, angažovana je jedna ekipa i bager, zbog radova na čišćenju mulja.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije  vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Ćemerlina, Sumbul česma, Envera Šehovića, Željeznička i Bosanskih gazija a ručno čišćenje šahta u ulici Iza Hrida.

Crpanje septičke jame vrši se u ulicama Aleja Bosne Srebrene, Mitra Šućura i na Vidikovcu, crpanje šahta u ulici Samira Ćatovića Kobre a crpanje separatora u ulici Aerodromska.