AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.04.2021 u 14:46

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, vršila  radove na nekoliko lokacija.

U ulici Zabosnice br. 16 vršeni su radovi na izradi kanalizacionog priključka, koji je urađen keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini tri metra.

U ulici Smaje Šikala br. 183 vršeni su radovi na popravci kanalizacionog priključka. Zamijenjena je PVC cijev dužine  tri metra. U ulici Kupreška br.23, također je urađena popravka lokalnog kanala u dužini jednog metra.

 

U toku su i radovi na montaži spoja ulične separatne kanalizacije u ulici Bojnička bb. Planirana je montaža 20 metara poliesterske cijevi DN 300 mm.

Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa u ulicama Kulovića, Rušida Prgude i Ćemerlina.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije  vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Gradačačka, Braće Kršo, Džemala Bijedića, Željeznička, Bosanskih gazija i na Butilama a ručno čišćenje šahta u ulici Nalina. Crpanje septičke jame vrši se u ulicama Lužansko polje i Bačići a crpanje taložnika na Butilama.