AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.04.2021 u 14:35

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi vršene u ulicama: Krivoglavci II, Janka Jolovića, Mitra Šućura, Srđana Aleksića. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama Zaima Šarca, Terovića, Ćamila Sijarića. U ulici Zahira Panjete, pored popravke kvara na priključku, osposobljen je zatvarač i hidrant DN 80 mm.  

 

U ulici Kupreška nastavljaju se radovi na polaganju cjevovoda profila DN 100 mm. Danas je položeno 12 metara cjevovoda.  

 

U ulici Himzarina blindovana je glavna cijev DN 65 mm, u ulici Midhata Hujdura Hujke blindovan je priključak u šahtu a u ulici Krivoglavci I  izvršena je popravka zatvarača DN 150 mm.

 

Na više lokacija izvođeni su radovi na sanaciji iskopa.

 

U toku su radovi u ulici Mustafe Behmena na popravci kvara na glavnoj cijevi DN 400 mm, te na lokalitetu Trg ZAVNOBiH-a na glavnoj cijevi DN 150 mm.