AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 05.04.2021 u 14:22

Predstavnici komunalnih preduzeća, ministar Hadžiahmetović i predsjednica suda Jovanović razgovarali o otvorenim komunalnim predmetima

Otvoreni komunalni predmeti, koji se vode pred Općinskim sudom u Sarajevu, bili su tema današnjeg sastanka ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Envera Hadžiahmetovića sa predsjednicom pomenutog suda u Sarajevu Janjom Jovanović.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici kantonalnih komunalnih preduzeća "Vodovod i kanalizacija", "Rad", "Toplane Sarajevo" i Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" d.o.o Hadžići.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju, na ovom sastanku je dogovoreno da preduzeća poduzmu sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti prije podnošenja tužbenih zahtjeva.

Ministar Hadžiahmetović je zatražio i da predstavnici navedenih preduzeća svoje prijedloge i sugestije, koje imaju za cilj unapređenje i poboljšanje njihovih radnih procesa, dostave resornom Ministarstvu.

Ministarstvo će analizirati dostavljene prijedloge, te shodno pozitivnim propisima dostaviti ih Općinskom sudu sa ciljem smanjenja broja komunalnih predmeta pred nadležnim sudom.

 

                            (preneseno sa stranice Vlade Kantona Sarajevo, 30.03.2021. godine)