AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.03.2021 u 09:26

Radovi na kanalizacionoj mreži za 08. 03. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Dejzina Bikića, Branilaca Šipa, Šipska, Andreja Andrejevića, Grbavička i Adema Buće. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Hrasnička cesta a ručno čišćenje slivnika u ulicama Ispod oraha i Ispod grada. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulici Ljubina i u Lukavici a crpanje taložnika na Butilama.