AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.03.2021 u 15:23

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalzacione mreže i objekata, nastavila je radove na izradi separatnih priključaka u ulici Hotonj IV. U toku dana urađena su tri priključka poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini 31 metra.

 

Na uglu ulica Podgaj-Tekija, vršeni su radovi na montaži separatnog priključka poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini šest metara, kao i montaža dva reviziona okna.

 

Također, izvršena je popravka kanalizacionog priključka u ulici Humska br. 24, zamjenjena je jedna keramička cijev DN 150 mm u dužini jednog metra.