AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.03.2021 u 14:33

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Na otklanjanju kvarova i radova u okviru NRW projekta danas radi ukupno sedam ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata. U ulici Ibrahima Ljubovića, kod mosta, izvode se radovi na uvezivanju rekonstruisanog dijela cjevovoda DN 500 mm.

Popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi vršene su u ulicama Novopazarska, Mustafe Behmena. Na uglu ulica Sedrenik i Bakije sokak popravljen je kvar na glavnoj cijevi a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Fra Matije Divkovića, Franje Kluza, Reljevska, Humska, Ruđera Boškovića.

U ulici Šeh bb prebačena su tri priključka. U ulici Sarajevskih gazija osposobljen je ulični ventil. Iskop je saniran u ulici Varaždinska.

U toku su radovi na izmjeni zatvarača na uglu ulica Odobašina i Mostarska. Radovi se vrše i u ulicama: Kenana Brkanića, Kobilja glava, Izeta Karšića.