AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 02.03.2021 u 15:13

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalzacione mreže i objekata, nastavila je radove na izradi separatnih priključaka u ulici Branilaca Hotonja. U toku dana urađen je separatni priključak u dužini sedam metara, keramičkim cijevima DN 150 mm.

 

U ulici Zabosnice br. 11 urađen je kanalizacioni priključak keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini tri metra.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Dejzina Bikića, Branilaca Šipa, Začardak, Doglodi, Igmanska cesta, Hrasnička cesta, Olimpijska a ručno čišćenje slivnika u ulici Mešino ćoše.

Crpanje septičke jame vrši se u ulici Donja Jošanica II.