AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 02.03.2021 u 14:24

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su vršili popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Alipašina na dvije lokacije a kvar na priključku popravljen je u ulici Iza bašče.

U ulici Stari drum vršeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. U ulici Nahorevska osposobljen je hidrant, u ulici Rušida Prgude osposobljen je zatvarač DN 80 mm, na uglu ulica Alipašina i Jukićeva blindovan je zatvarač DN 200 mm.

U ulici Ibrahima Ljubovića, kod mosta, vrše se pripremni radovi za uvezivanje rekonstruisanog dijela cjevovoda DN 500 mm.

U toku su radovi na popravci dva zatvarača DN 50 mm u ulici Briješće brdo, u ulici Ranovačka vrši se popravka kvara na vodovodnoj cijevi a popravka kvara na glavnoj cijevi DN 400 mm vrši se u ulici Crni vrh, gdje se radovi izvode na većoj dubini iskopa.

Također, pored navedenih aktivnosti, izvođeni su i radovi na sanaciji iskopa na više lokacija.