AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.02.2021 u 16:00

Radovi tokom vikenda: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Tokom vikenda, 27. i 28. februara 2021. godine, dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata je u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, vršila popravke kvarova na vodovodnoj mreži na više lokacija.

Kvarovi na glavnoj i priključnoj cijevi popravljeni su u ulici Remze Ahmetovića. U ulici Bosanskih gazija popravka kvara na vodovodnoj cijevi izvršena je na mostu. 

Danas su radovi na vodovodnoj mreži vršeni u ulicama Osik i Obhodža, gdje su otklonjeni kvarovi na priključcima.