AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.02.2021 u 14:55

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas na otklanjanju kvarova i radova u okviru NRW projekta radi ukupno osam ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata. Jedna ekipa izvodi radove na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod u ulicama Šehidska i Ranovačka a jedna ekipa vrši sanacije iskopa na više lokacija.

Popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi vršene su u ulicama: Varaždinska, Patriotske lige, Betanija, Meše Čohodara. Rasijecanje glavne cijevi DN 500 mm izvršeno je na Bačevu.

Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama Humska, Maria Mikulića.

Izamjena zatvarača i hidranta izvršena je u ulici Patriotske lige a izmjene zatvarača u  ulicama:  Tvornička, Ruđera Boškovića, Džemala Bijedića.

U ulici Emira Bogunića Čarlija popravljen je ulični ventil, u ulici Iza bašće urađena je njegova izmjena a u ulici Muhameda ef. Pandže isti je iznađen i osposobljen.