AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.02.2021 u 15:08

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je vršila radove na nekoliko lokacija.

 

U ulici Hotonj izveden je jedan separatni priključak poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini 12 metara.

U ulici Mehe Smailagića br. 39 urađena je popravka priključnog kanala obradom spoja na betonskoj cijevi DN 150 mm.

Također, nastavljeni su radovi na crpanju mulja i otpadnih voda na Postrojenju za prečišćavanje  otpadnih voda na Butilama.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Patriotske lige, Uglješe Uzelca, Začardak, 13. Juni, Tuzlanska, Porodice Babačić, Gornji Velešići, Sabita Užičanina, Topal Osman paše, Azize Šaćirbegović, Paromlinska i na Butilama a ručno čišćenje slivnika u ulicama Hadžibeširova i Mandrina.