AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.02.2021 u 14:47

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas su vršili popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulicama: Hrasnička na dvije lokacije, Vrbovska čikma, Pijačna, Tvrdica, Milinkladska na dvije lokacije. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Maguda čikma, Nurudina Gackića, Dejzina Bikića na dvije lokacije, Bačići, Kasima Hadžića na dvije lokacije.

U ulici Lepenička blindovan je priključak a u ulici Antuna Hangija prespojen je priključak.

Pored navedenih aktivnosti, vršeni su i radovi na sanaciji iskopa u ulicama: Hrasnička cesta, Vrbovska, Vrelo Bosne. Radovi na uglu ulica Patriotske lige i Marcela Šnajdera nastavljaju se sutra.

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj cijevi u ulicama Rušida Prgude i Renovačka.