AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.02.2021 u 15:28

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je vršila radove na nekoliko lokacija.

 

U ulici Ćemerlina br. 1 vršeni su radovi na otkopavanju i lociranju priključka, zbog vađenja tlačnog crijeva od cisterne, koje je ostalo zaglavljeno u priključnom kanalu. Radovi se nastavljaju.

 

U ulici Obhodža br. 88 urađeno je namještanje umetka poklopca a u ulici Mehe Smailagića br. 39, vršeni su radovi na obilježavanju mjesta iskopa i prosjecanju asfalta. Za sutra su planirani radovi u pomenutoj ulici na popravci priključka.

 

Također, vršeni su radovi na crpanju mulja na PPOV Butile, gdje je angažovana pumpa, agregat i kamion dizalica. Radovi se nastavljaju i sutra.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Marka Marulića, Kalesijska, Sakiba Nišića, Uglješe Uzelca, Začardak, Tuzlanska, Porodice Babačić, Ćamila Marića, Sabita Užičanina, Topal Osman paše, Azize Šaćirbegović, Paromlinska a ručno čišćenje slivnika u ulici Mandrina.

Snimanje kanala vrši se u ulicama Tuzlanska i Porodice Babačić a crpanje taložnika na Butilama.