AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.02.2021 u 14:42

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Po planu dnevnih aktivnosti Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas na otklanjanju kvarova i radova u okviru NRW projekta radi šest ekipa.

Kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi popravljen je u ulici Patriotske lige a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Kobilja glava, Krivoglavci III, Antuna Hangija.   

U ulici Donji Hotonj osposobljen je ulični ventil, u ulici Novi rezervoar izvršena je izmjena reducir ventila, u ulici Juraja Najtharta popravljen je zatvarač DN 100 mm a u ulici Jošanica gornja II izvršena je izmjena zatvarača i hidranta DN 80 mm. Izmjena zatvarača DN 200 mm urađena je u ulici Alipašina, u krugu Zetre.

Pored navedenih aktivnosti, u ulici Renovačka prebačena su tri priključka na novopoloženi cjevovod a u ulici Barica izvođeni su radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu.

Jedna ekipa je vršila radove na sanaciji iskopa na više lokacija.

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnim cijevima u ulicama Prnjavorska i Trebinjska.