AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.02.2021 u 14:04

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, i danas je vršila radove na izradi separatnih priključaka u ulici Hotonj IV. U toku dana urađen je jedan priključak poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini 12 metara.

U ulici Nazifa Hadzovića izvršeni su radovi na betoniranju prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama Marka Marulića, Paromlinska, Tuzlanska, Porodice Babačić, Ćamila Marića, Sabita Užičanina, Azize Šaćirbegović, Zagrebačka i na Butilama a ručno čišćenje slivnika u ulicama Ašikovac i Mandrina.

Crpanje separatora vrši se na Butmiru a sapiranje kruga postrojenja na Butilama.