AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.01.2021 u 14:21

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su izvođeni radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu u ulici Džemala Bijedića.

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi izvršena je u ulici Hifzi Bjelevca. Kvar je popravljen na cijevi DN 100 mm.

U ulicama Mustafe Dovadžije i Humska na dvije lokacije, izvedene su popravke kvarova na cijevima DN 200 mm. Kvar je popravljen i u ulici Vrbanjuša.  

Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: 18. septembra, Dr. Kasima Begića, Humska,  Grbavička.

U ulici Kamenica popravljen je ventil a u ulici Iza bašće iznađen je ulični ventil. Priključak je blindovan u ulici Kasima Hadžića.

Sanacija iskopa vršena je na više lokacija.