AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.01.2021 u 19:53

Dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata: U TOKU POPRAVKA KVARA U ULICI SULJE JAHIĆA

Dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata je po saznanju, da u ulici Sulje Jahića ističe veća količina vode, izašla na predmetni lokalitet.

Na terenu je utvrđeno, da je oštećena vodovodna cijev profila DN 80 mm.

Pristupilo se aktivnostima na otklanjanju ovog kvara.