AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2020 u 12:54

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, na lokalitetu Dolac Malta-Šetnica vršila radove na montaži priključka za javnu česmu .

 

U ulici Grbavička br.42 i 44 danas su vršeni pripremni radovi za popravku uličnog kanala. Pošto se radovi trebaju izvoditi na parkingu, urađeno je ograđivanje i obilježavanje mjesta radova, kao i postavljanje čelične ploče na rupu u asfaltu koja se formirala usljed kvara na kanalizaciji. Radovi će se nastaviti u četvrtak.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Braće Kršo, Jošanička, Bosanskih gazija, Gradačačka, Humska, Trg oteškog bataljona i lokalitet Marijin dvor-Ilidža. Crpanje septičke jame vrši se na Jahorini, crpanje taložnika na Butilama a sapiranje prokopa u ulici Ilirska.