AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2020 u 08:45

Radovi na kanalizacionoj mreži za 24.11.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Braće Kršo, Jošanička, Bosanskih gazija, Gradačačka i Humska. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Trg oteškog bataljona, Gradačačka i lokalitet Marijin dvor-Ilidža. Crpanje septičke jame vršit će se na Jahorini, crpanje taložnika na Butilama a sapiranje prokopa u ulici Ilirska.