AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2020 u 14:41

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi po planu dnevnih aktivnosti, danas su vršene u ulicama: Osmana Nakaša, Ilirska, Hendekuša, Ejuba Delalića, Streljačka na dvije lokacije, kvar na priključku popravljen je u ulici Antuna Hangija a u ulici Jovana Bijelića popravljen je zatvarač DN 100 mm.

U ulicama Gorica, Hamida Beširevića i Menjak izvođeni su radovi na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod. U ulici Gorica prebačena su dva priključka, u ulici Hamida Beširevića urađena je veza DN 100/100 mm i prebačena tri priključka a u ulici Menjak urađena je veza, prebačen jedan priključak i izvršeno blindovanje cijevi DN 80 mm.

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Baruthana.