AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.11.2020 u 08:35

Radovi na kanalizacionoj mreži za 23.11.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Omladinska, Jošanička, Bosanskih gazija i Čobanija. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Trg oteškog bataljona, Safvet bega Bašagića i Gradačačka.