AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.11.2020 u 15:03

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravke kvarova na glavnoj vodovodnoj cijevi vršene su u ulicama Bjelave i Sulejmana ef. Musića a kvar na priključku popravljen je u ulici Brusulje.  

Radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu izvođeni su u ulicama Sagrdžije i Mihaljevska.  U ulici Gorica vršeno je prebacivanje priključaka na novopoloženi cjevovod.

U toku su radovi na popravci kvara u ulici Geteova. Pored navedenih aktivnosti, na lokaciji Rezervoara ”Hotonj” vrše se radovi na izradi veze DN 200/200 mm, prebačena su četiri priključka. U ulici Kreštalica vrši se izmjena uličnog ventila a zbog specifičnosti terena radovi se izvode ručno.