AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.11.2020 u 08:33

Radovi na kanalizacionoj mreži za 20.11.2020.godine:

Radovi na kanalizacionoj mreži za 20.11.2020.godine: Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Omladinska, Jošanička, Bosanskih gazija, Safeta Zajke i Hulusina. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Trg oteškog bataljona, Safvet bega Bašagića i lokalitet Marijin dvor-Iliža. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Osik, crpanje separatora u ulici Hamdije Čemerlije a taložnika na Butilama.