AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 17.11.2020 u 14:45

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su izvodili popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima u ulicama Školska i Saburina. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama Dr. Halid-bega Hrasnice i Senada Čolića. Ispiranje cjevovoda izvođeno je u ulici Lepenička. U ulici Gorica prebačena su tri priključka na novopoloženi cjevovod a u ulici Brusulje vršeni su radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu. Pored navedenih aktivnosti, u ulici Hamida Beširevića urađena je veza DN 200/200 mm.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama  Antuna Hangija i Alije Imamovića a u ulici Ismeta Mujezinovića vrše se radovi na izmjeni hidranta DN 80 mm.