AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.11.2020 u 14:44

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima profila DN 200 mm danas su vršene u ulicama Put Famosa i Idriza Ahmetovića. U ulici Ljubljanska na broju 13 kvar je popravljen na cijevi profila DN 400 mm, u ulici Nusreta Fazlibegovića na cijevi profila DN 100 mm, te u ulicama Ibrahima Perviza, Dolina mira. Kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Olovska, Ispod oraha, Humačka ploča.

Radovi na prebacivanju priključaka izvođeni su u ulicama Gorica i Humska. U ulici Gorica prebačena su dva a u Humskoj četiri priključka na novopoložene cjevovode. Također, pored navedenih aktivnosti, izvođeni su i radovi na sanaciji iskopa.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Ivana Gorana Kovačića,  Baruthana, Ljubljanska na broju 16 a.