AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.11.2020 u 13:08

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu dnevnih aktivnosti, vršila radove na sanaciji pristupnog puta i betoniranje ulaza u hangar na Potrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama. U toku su i radovi na obilasku i dosipanju prokopa na nekoliko lokaliteta u gradu.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Aleja ambasadora, Lepenička, Džemala Bijedića, Carina, Adija Mulabegovića, Ramiza Salčina, na Sedreniku i na lokalitetu Mošćanica. Pročepljenje i ispitivanje kanala vršilo se u ulicama Čekaluša i Nahorevska. Crpanje septičke jame vrši se u ulici Remzije Ahmetovića.