AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.11.2020 u 13:00

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas, u ulici  Aleja Bosne Srebrene br. 16, vrši radove na popravci priključne cijevi DN 150 mm u revizionom oknu, u dužini jednog metra.

U ulici Čobanija br. 1, urađena je obrada zonli u revizionim oknima i ugradnja dva poklopca na šahtovima. Također, vrše se i radovi na obilasku i dosipanju prokopa po gradu.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Aleja ambasadora, Lepenička, Čobanija, Fadila Jahića Španca, Ramiza Salčina i na lokalitetima Mošćanica, Marijin dvor-Ilidža. Crpanje septičkih jama vrši se u ulicama Grabovine i Alije Imamovića a crpanje taložnika na lokalitetu Butila.