AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2020 u 15:07

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, u ulici Bregovi br.6  i br. 15 vršila  radove na izradi kanalizacionih priključaka. Priključci su rađeni poliesterskim cijevima DN 150 mm u dužini po tri metra, sa spojevima na poliesterska „sedla“ DN 300 mm/150mm.

U ulici Zabosnica br. 4 urađen je priključak kanalizacije, koji se izvodio poliesterskim cijevima DN 150 mm u dužini tri metara, sa spojem na postojeće reviziono okno.

U ulici Bakije Sokak nastavljeni su radovi na rekonstrukciji uličnog kanala DN 300 mm. Planirana je rekonstrukcija 35 metara kanala, sa prebacivanjem postojećih priključaka na novo položene.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Tukovi, Adija Mulabegovića, Hamdije Kreševljakovića, Nahorevska, Hakije Kulenovića, Bakarevića, na Butmiru, Marijin dvor-Ilidža, Kurta Schorka, ručno čišćenje slivnika u ulici Čemerlina a podužnih rešetki u ulici Mačkareva. Crpanje septičke jame vršilo se u ulicama Kamenolom, Novi rezervoar, Doglodske barice i Jasike a crpanje šahta u ulici Envera Čolakovića.