AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.10.2020 u 09:09

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15.10.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Tukovi, Adija Mulabegovića, Hamdije Kreševljakovića, Nahorevska, Hakije Kulenovića, Bakarevića i na Butmiru. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na lokalitetu Marijin dvor-Ilidža Kurta Schorka, ručno čišćenje slivnika u ulici Čemerlina a podužnih rešetki u ulici Mačkareva. Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Kamenolom, Novi rezervoar, Doglodske barice i Jasike a crpanje šahta u ulici Envera Čolakovića.