AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2020 u 15:40

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je na Bjelašnici- Babin do vršila radove na montaži separatnog priključka. Urađena je montaža 12 metara poliesterske cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju.

U ulici Bakije Sokak vrše se radovi na rekonstrukciji uličnog kanala DN 300 mm. U toku dana urađena je montaža šest metara poliesterske cijevi DN 300 mm i prespojen jedan priključak.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Šehitluci, Ramiza Salčina, Nahorevska, Pofalićka, Kurta Schorka, Logavina, Čemerlina, Aleksandra Puškina, Fadila Jahića Španca i na lokalitetu Marijin Dvor. Crpanje septičke jame vršilo se u ulici Safeta Zajke, te na lokalitetu Vidikovac i Doglodske barice.