AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2020 u 14:49

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 100 mm, na dvije lokacije, izvršena je  u ulici Fadila Hadžića. Na lokalitetu Zmajevac popravljen je kvar na cijevi profila DN 150 mm. I u ulici Armaganuša, na dvije lokacije popravljen je kvar na glavnoj cijevi profila DN 60 mm. U ulici Ivana Gorana Kovačića, na cijevi profila DN 100 mm popravljen je kvar i osposobljen zatvarač. Kvar na glavnoj cijevi i na priključku popravljen je u ulici Reljevska a u Paljevskoj je  popravljen kvar na priključku. Zatvarač je prepakovan u ulici Zaima Šarca a izmjena hidranta urađena u Velikokladuškoj ulici.  

 

U ulici Gorica danas je položeno16 metara cjevovoda profila DN 100 mm i izvršena popravka priključka. U ulici Fra Matije Divkovića izvršeno je ukidanje privremenog voda, montaža hidranta a prespojen je i jedan priključak u šahtu. U ulici Džemala Bijedića urađena je veza 300/150 mm, položeno je 18 metara cjevovoda profila DN 150 mm i izvršena ugradnja hidranta.

U ulici Hamida Beširevića prebačena su četiri priključka.

 

Također, na više lokacija izvođeni su radovi na sanaciji iskopa.

 

U toku je popravka kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Zaima Imamovića i Mustafe Busuladžića.