AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2020 u 09:21

Radovi na kanalizacionoj mreži za 14.10.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama: Kurta Schorka, Logavina, Čemerlina, Aleksandra Puškina, Fadila Jahića Španca, na lokalitetu Marijin Dvor. Čišćenje kanala vršiće se u ulicama: Šehitluci, Ramiza Salčina, Nahorevska, pročepljenje kanala u ulici Pofalićka. Ručno čišćenje podruma planirano je u ulici Vratnik mejdan a ručno čišćenje ulivne građevine u ulici Mjedenica. Aktivnosti na ispitivanju uličnog kanala vršiće se u ulici Bakarevića a crpanje septičke jame planirano je da se vrši u ulici Safeta Zajke, te na lokalitetu Vidikovac i Doglodske barice.