AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.10.2020 u 08:27

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 14.10.2020. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Muhameda Basare, Ablakovina, Butmirska cesta, Zabosnice, Vojničko polje, Nova željeznička stanica, Gorica, Fra Matije Divkovića, Džemala Bijedića, Armaganuša, Zaima Šarca, Čekaluša, Fadila Hadžića, Nikole Šopa, Baruthana, Mihrivode, Paljevska, Reljevska, Dobroševička, Hercegovačka, Ivana Gorana Kovačića, Stara Breka, dio Nove Breke, Hamida Beširovića, Grdonj, Panjina kula i Zmajevac. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.