AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.10.2020 u 15:36

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, u ulici Hotonj IV, vršila radove na izradi separatnog priključka. Priključak se izvodio keramičkim cijevima DN 150 mm u dužini četiri metra.

U ulici Bregovi br. 6 planirane su aktivnosti na izradi fekalnog priključka. Tokom dana, urađeno je prosijecanje asfalta a iskop nije vršen.

Također, radilo se i na postavljanju betonskog  poklopca u ulici Turbe br.9 a jedna grupa radnika vršila je obilazak i dosipanje prokopa.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika u ulicama: Ferhat paše Sokolovića-Umihane Čuvidine, Šehitluci, Ramiza Salčina i Slatina-Pionirska, Urijan Dedina, Nahorevska, Logavina, Kurta Schorka, Hakije Kulenovića, Antuna Hangija i Vinka Šamarlića.

Crpanje septičke jame vršilo se u ulici Envera Čolakovića i na lokalitetu Brusulja i Rajlovca, crpanje separatora na Butilama a crpanje šahta u ulici Zelenih beretki.