AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.10.2020 u 14:51

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su u ulici Megara, na dvije lokacije, izvršene popravke kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi a u ulici Vrbovska popravljen je kvar na tri lokacije, dva kvara su popravljena na glavnoj a jedan na priključnoj cijevi. Kvarovi na priključcima popravljeni su i u ulicama Smaila Šikala i Mekote.

U ulici Gorica nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda profila DN 100 mm. Danas je položeno 20 metara cijevi i izvršena ugradnja hidranta.

Na lokalitetu Krivoglavci prebačen je jedan priključak a u ulici Hamida Beširovića četiri priključka na novopoloženi cjevovod.

Radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu izvođeni su u ulici Omladinska.  

Izmjena ventilske kape izvršena je u ulici Paje a radovi u ulici Paljevska nastavljaju se sutra.  

 

U toku je popravka kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Drage Filipovića i Paromlinska.