AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.09.2020 u 15:33

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas su, u ulici Goruša br.13 nastavili radove na popravci priključnog kanala. U toku su radovi na ručnom otkopavanju priključnog kanala u dužini pet metara. Snimanjem cijevi kamerom ustanovljeno je da priključna cijev jednim dijelom prolazi ispod stambenog objekta, te je potrebno njeno izmještanje. Obzirom da je u pitanju ručni iskop, aktivnosti se odvijaju otežano.

 

U ulici Bosanskih Kraljeva br.56 vršili su se radovi na izradi revizionog okna na lokalnoj mreži i zamjenjeno je dva metra poliesterske cijevi DN 200 mm.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika i kanala, na širem području grada, kao i crpanje septičkih jama.