AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.09.2020 u 08:52

Radovi na kanalizacionoj mreži za 21.09.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Kranjčevićeva, Himze Polovine, Safeta Pašalića, Ramiza Salčina, Turbe i na Palama. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Bajre Kaljanca a separatora u ulici Hifzi Bjelevca.