AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2020 u 15:29

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas su, u ulici Kolodvorska br.5 vršili radove na izradi kanalizacionog priključka. Priključak se izvodio poliesterskim cijevima DN 200 mm u dužini osam metara, sa revizionim oknom na kraju.

 

U ulici Maguda br. 14 u toku su radovi na rekonstrukciji uličnog kanala. Danas je urađeno osam metara daktilne cijevi profila 300 mm.

U ulici Fra Matije Divkovića izvršena je montaža jednog kanalizacionog priključka. Jedna ekipa vrši obilazak i dosipanje prokopa na više lokacija.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika i kanala, na širem području grada, kao i crpanje septičkih jama.