AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2020 u 15:02

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba održavanja vodovodne mreže i objekata danas je planirala izlazak na 18 lokacija radi popravljanja kvarova i radova u okviru NRW projekta.

 

Radovi na popravci priključaka vršili su se u ulicama Put života, Novopazarska na dva mjesta, Menjak i Gorica. Radovi na popravci kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršeni su u ulicama Omera Kovača, Trebinjska, Tepebašina i Hotonj donji na dva mjesta.  Trenutno se izvode radovi na popravkama kvarova u ulicama Safeta Isovića i Trešnje.

 

U ulici Hamida Beširevića vrše se radovi na izradi veze DN 80/80  i blindovanje cijevi DN 100 a na lokaciji Semizovca izrada veze DN 100/100. Radovi na uvezivanju novopoloženog, uslovljenog cjevovoda DN 100, vrše se u ulici Mali Kiseljak. Jedna ekipa izvodi radove na sanaciji iskopa.