AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2020 u 08:45

Radovi na kanalizacionoj mreži za 16.09.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulici Safeta Pašalića, Himze Polovine, Ramiza Salčina, Dobrinjske bolnice i Mali Ćurčiluk. Pročepljenje i čišćenje slivnika vršit će se u ulici Željeznička a ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulici Trg ZAVNOBIH-a. Crpanje septičkih jama vršit će se na lokalitetima Miševići, Butila i u ulicama Nova željeznička pruga i Reljevska.