AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.09.2020 u 15:44

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po dnevnom planu aktivnosti, na lokalitetu Bjelašnica, vršili su aktivnosti na montaži kanalizacionog priključka. Montirana je poliesterska cijev DN 200 mm u dužini četiri metra i reviziono okno. Također, na lokalitetu Bjelašnica - Babin Do, izvršena je zamjena poklopca na šahtu.

 

U ulici Maguda br. 14, nastavljeni su radovi na popravci i rekonstrukciji uličnog kanala.  Do danas je izvršena rekonstrukcija 24 metra daktilne cijevi profila 300 mm. Radovi se nastavljaju i sutra.

U ulici Fra Matije Divkovića izvršena je montaža jednog kanalizacionog priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika i kanala, na širem području grada, kao i crpanje septičkih jama.