AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.09.2020 u 15:05

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Maguda br. 14, nastavljeni su radovi na popravci i rekonstrukciji uličnog kanala.  U toku dana, urađeno je šest metara daktilne cijevi DN 300 mm i prespojena su dva priključka.

 

Danas su nastavljeni  i radovi na izradi separatnog priključka, koji su vršeni u ulici Radenka Abazoviča br. 2. Urađeno je šest metara poliesterske cijevi DN 200 mm, kao i dva šahta. Na lokalitetu Rosulje vršeni su radovi na montaži šahtova.

 

U ulici Fra Matije Divkovića izvršena je montaža jednog kanalizacionog priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika i kanala, na širem području grada, kao i crpanje septičkih jama.