AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.08.2020 u 15:26

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA FEKALNOG PRIKLJUČKA

U ulici Bregovi br.13, u toku dana vršeni su radovi na izradi fekalnog priključka. Radovi su završeni a priključak se izvodio poliesterskim cijevima DN 150 mm u dužini  tri metra. U ulici Fra Matije Divkovića, izvršena je montaža dva separatna priključka.

Na lokaciji Briješća, u ulici Safeta Zajke, izvršeno je čišćenje objekata i kruga za smještaj radnika i mehanizacije.