AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.08.2020 u 14:54

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radovi na popravci priključaka vršeni su u ulicama: Reisa ef. Spahe čikma, Dr. Atifa Purivatre, Gornja mahala i Stupska. Na Bjelašnici- Babin Do vršeni su radovi na dvije lokacije a blindovan je gradilišni priključak i urađena veza 100/100. U ulici Džemala Bijedića osposobljen je zapor na DN100. Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama Nurije Pozderca, Mošćanica i Stupska.

U ulici Put Famosa nastavljeni su radovi na izmještanju cjevovoda, te je prebačen jedan priključak. U ulici Brezanska položeno je 60 metara cjevovoda DN 100. U ulici Bostarići vrši se polaganje cjevovoda DN 40 a položeno je 15 metara cijevi. Radovi na ispiranju cjevovoda vršili su se u ulicama Dumače i Put Famosa. Jedna ekipa izvodi radove na sanaciji iskopa na više lokacija.